• Tin thương hiệu
  • Tin hàng hóa
  • Tin nóng
×
sunshine
benhvien
vinasoy
Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị: Giữ vững an ninh nơi tuyến đầu tổ quốc

Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị: Giữ vững an ninh nơi tuyến đầu tổ quốc

Đồn Biên phòng CKQT Hữu Nghị được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài gần 4km, có 19 cột mốc Quốc giới và 2 cửa khẩu quốc tế là cửa khẩu đường bộ Hữu Nghị và cửa khẩu đường sắt Đồng Đăng (Lạng Sơn). Tuy nhiên do địa hình biên giới phức tạp đã gây không ít khó khăn cho việc tuần tra, kiểm soát. Vì vậy trên địa bàn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự.